ലോകാവസാനവും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളും – സുവി. ജോണ്‍ പി തോമസ്‌ സന്ദേശങ്ങള്‍ – ഓഡിയോ സിഡി

ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെന്ത്? ലോക ചരിത്രവും സമകാലിക സംഭവങ്ങളും ബൈബിള്‍ പ്രവചനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍.. […]